Kategoriat
HSK

Vuosikokous 3.2.2022

HELSINGIN SHAKKIKLUBI RY

HSK:oon vuosikokous pidetään etäkokouksena torstaina 3.2.2022 alkaen kello 18.00.

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus

 • Ohjeita Teams kokoukseen (ks liite 1)
 • Mahdolliset äänestykset pidetään avoimena äänestyksenä, jollei kokous erikseen muuta päätä. Avoimessa äänestyksessä kukin kertoo tai lähettää tekstarilla/emaililla nimensä ja kantansa ääntenlaskijoille.
 • Teknistä tukea kokoukseen antaa Matti Uimonen puh. 050-9137905

2 Todetaan äänivaltaiset jäsenet ja heidän asiamiehensä (ks seuraava kohta) (liite 2)

Ote säännöistämme:

 • Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Kannatusjäsenellä ja yhteisökannatusjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ote säännöistämme:

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat (2 kpl) ja ääntenlaskijat (2 kpl)

6 Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto

7 Päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta

8 Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus

 • V.2021 jäsenmaksu 45 EUR ja nuorilta sekä opiskelijoilta 20 EUR

9 Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kuusi-kahdeksan (6-8) hallituksen jäsentä ja yksi-kaksi (1-2) hallituksen varajäsentä sekä päätetään heille maksettavista palkkioista

 • V. 2021 Puheenjohtaja Matti Kauranen, varapuheenjohtaja Matti Uimonen, hallituksen jäsenet Ilkka Mäkinen, Pasi Pollari, Reijo Taipale, Teemu Tiinanen, Ville Mäkinen, Matti Koskinen ja Risto Peltola ja varajäsen Dennis Pasterstein.

10 Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja sekä päätetään heille maksettavista palkkioista

 • V 2021 Toiminnantarkastaja Antti Eerola. Varatoiminnantarkastaja Kaj Funck

11 Muuta

12 Kokouksen päättäminen

Tervetuloa,

HELSINGIN SHAKKIKLUBIN HALLITUS

Liitteet

 1. Ohjeita Teams kokoukseen
 2. Valtakirja pohja
 3. 375/2021 Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista
 4. Toimintakertomus 2021
 5. Tilinpäätös 2021
 6. Toiminnantarkastajan lausunto
 7. Toimintasuunnitelma 2022
 8. Budjetti 2022

Liitteet 4-8 näytetään kokouksessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *