Yhteystiedot, Kontaktuppgifter

Puheenjohtaja, ordförande, president:
Matti Kauranen, e-mail: matti.kauranen(at)gmail.com,
050 332 3942

Varapuheenjohtaja, viceordförande, vice president:
Matti Uimonen, e-mail:matti.uimonen(at)helsinginshakkiklubi.fi,
050 913 7905
webmaster

Taloudenhoitaja, kasör:
Matti Koskinen

HSK:n jäsenmaksu on 45 euroa. Nuorilta ja opiskelijoilta se on 20 euroa. Jäsenmaksun voi maksaa Klubin pankkitilille
Nordea FI66 1220 3000 2682 56, laita viitenumeroksi 3052.

Klubbens medlemsavift är 45 euro. Unga och studerande betalar 20 euro. Medlemsavigiften kan betalas till Klubbens konto Nordea FI66 12203000268256,  sätta referensnummer 3052.

HSK’s membership fee is  45 euros. For young people and students 20 euros. Membership fee can be paid club’s bank account Nordea FI66 12203000268256, put the reference number 3052.