Vuosikokous

  HELSINGIN SHAKKIKLUBI RY
        VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidetään Klubin kerhotiloissa torstaina 29.1.2019 kello 18.30.
Varsinaista peli-iltaa ei järjestetä, mutta kokouksen jälkeen voidaan pelata.

ESITYSLISTA
1 Kokouksen avaus
2 Todetaan äänivaltaiset jäsenet
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat
6 Tarkastetaan toimintakertomus vuodelta 2017
7 Tarkastetaan tilinpäätös vuodelta 2017
8 kuullaan tilintarkastajien lausunto
9 Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen.
10 Jäsenmaksusta päättäminen
11 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2018
12 Shakkiklubin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen vuodelle 2018
13 Klubin hallituksen jäsenten valitseminen vuodelle 2018
14 Tilintarkastajien valitseminen
15 Muut mahdolliset asiat
16 Kokouksen päättäminen