Kategoriat
HSK

Vuosikokous 28.1.2021

HELSINGIN SHAKKIKLUBI RY

HSK:oon vuosikokous pidetään etäkokouksena torstaina 28.1.2021 alkaen kello 18.00.

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus

 • Ohjeita Teams kokoukseen (ks liite 1)
 • Mahdolliset äänestykset pidetään avoimena äänestyksenä, jollei kokous erikseen muuta päätä. Avoimessa äänestyksessä kukin kertoo tai lähettää tekstarilla/emaililla nimensä ja kantansa ääntenlaskijoille.
 • Teknistä tukea kokoukseen antaa Matti Uimonen puh. 050-9137905

2 Todetaan äänivaltaiset jäsenet ja heidän asiamiehensä (ks seuraava kohta) (liite 2)

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ote säännöistämme:

 • Kutsu 1 viikko ennen kokousta
 • Päätösvaltaisuudeksi vaaditaan 12 jäsentä
 • 677/2020 Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (ks. liite 3)
 • HSK:oon hallitus on päättänyt yllä mainittuun lakiin liittyen, että kokoukseen voi asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä kokouksessa. Asiamiehen valtakirjat pyydetään toimittamaan etukäteen sähköpostilla HSK:oon puheenjohtajalle Matti Kauranen (matti.kauranen@gmail.com) ja varapuheenjohtajalle (mux@iki.fi)
 • Kokoukseen ei tarvitse etukäteisilmoittautumista

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat (2 kpl) ja ääntenlaskijat (2 kpl)

6 HSK hallituksen ehdotus nimenmuutokseksi, 2. käsitely

 • HSK hallitus ehdottaa yhdistyksemme nimen muuttamista. Nykyinen nimi on Helsingfors Schackklubb – Helsingin Shakkiklubi rf. Ehdotettu uusi nimi on Helsingin Shakkiklubi ry – Helsingfors Schackklubb rf
 • Perusteluna nimelle on, että se vastaa paremmin nykykäytäntöä ja on sama kuin logossamme. (ks www.helsinginshakkiklubi.fi oikea yläreuna.

7 HSK hallituksen ehdotus uusiksi suomen- ja ruotsinkielisiksi säännöiksi, 2. käsittely (liitteet 4-8)

 • HSK:oon hallitus on viime vuosikokouksen päätösten ja toimintasuunnitelman mukaisesti hyväksynyt omalta puoleltaan suomenkieliset säännöt ja ennakkotarkastanut ne Patentti- ja Rekisterihallituksella (PRH). Näihin on tehty Sten Ståhlen suurella avustuksella ruotsinkielinen versio, johon on haettu autorisoidulta kielenkääntäjältä samankielisyyslausunto. Tämä lausunto vaaditaan varsinaisessa sääntömuutoshakemuksessa.
 • Säännöt korvaavat ilmeisesti alkuperäiset v. 1924 säännöt, jotka eivät vastaa kunnollisesti nykylakeja ja käytäntöjämme. Todettakoon lisäksi, että PRH:oon rekisterissä olemme suomenkielinen yhdistys, mikä näillä säännöillä korjataan viime vuosikokouksen päätösten mukaisesti.

Jos kohta 7 hyväksytään yhdistyksellemme uudet säännöt, menetellään sääntöjemme mukaan seuraavasti:

8 Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto

9 Päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta

10 Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus

 • V.2020 jäsenmaksu 45 EUR ja nuorilta sekä opiskelijoilta 20 EUR

11 Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kuusi-kahdeksan (6-8) hallituksen jäsentä ja yksi-kaksi (1-2) hallituksen varajäsentä sekä päätetään heille maksettavista palkkioista

 • V. 2020 Puheenjohtaja Matti Kauranen, varapuheenjohtaja Matti Uimonen, hallituksen jäsenet Ilkka Mäkinen, Pasi Pollari, Reijo Taipale, Teemu Tiinanen, Ville Mäkinen, Matti Koskinen ja Risto Peltola ja varajäsenet Jyrki Parkkinen ja Erkki Suomalainen.

12 Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja sekä päätetään heille maksettavista palkkioista

 • V 2020 Kaj Funck ja Antti Eerola. Varatoiminnantarkastaja Petri Saharinen.

13 Muuta

14 Kokouksen päättäminen

Jos kohdassa 7 ei hyväksytä yhdistyksellemme uusia sääntöjä, menetellään sääntöjemme mukaan seuraavasti:

8 Tarkastetaan toimintakertomus vuodelta 2020

9 Tarkastetaan tilinpäätös vuodelta 2020

10 Kuullaan toiminnantarkastajien lausunto

11 Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen.

12 Jäsenmaksusta päättäminen

13 Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2021

14 Shakkiklubin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen vuodelle 2020

15 Klubin muiden varsinaisten hallituksen jäsenten (6 kpl) ja varajäsenten (2 kpl) valitseminen vuodelle 2021

16 Toiminnantarkastajien (2 kpl) ja varatoiminnantarkastajan (1 kpl) valitseminen

17 Muuta

18 Kokouksen päättäminen

Tervetuloa,
Helsingin Shakkiklubin hallitus

Liitteet

 1. Ohjeita Teams kokoukseen
 2. Valtakirja pohja
 3. 677/2020 Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi
 4. PRH ennakkotarkastus säännöt
 5. PRH ennakkotarkastus päätös
 6. Translator intyg och standingar
 7. HSK standningar word
 8. HSK säännöt word
 9. Toimintakertomus 2020
 10. Tilinpäätös 2020
 11. Toiminnantarkastajien lausunto
 12. Toimintasuunnitelma 2021
 13. Budjetti 2021

Liitteet 9-13 näytetään kokouksessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.