Vuosikokous 24.1.2019

Vuosikokous pidetään Klubin kerhotiloissa Lapinalahdenpolku 1 torstaina 24.1.2018 alkaen kello 19.30.

Varsinaista peli-iltaa ei järjestetä, mutta kokousta ennen ja jälkeen voidaan pelata. Nuorten valmennus järjestetään normaalisti klo 18-19.

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus

2 Todetaan äänivaltaiset jäsenet

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ote säännöistämme:

·       Kutsu 1 viikko ennen kokousta

·       Päätösvaltaisuudeksi vaaditaan 12 jäsentä

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat

6 Tarkastetaan toimintakertomus vuodelta 2018

7 Tarkastetaan tilinpäätös vuodelta 2018

8 Kuullaan toiminnantarkastajien lausunto

9 Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen.

10 Jäsenmaksusta päättäminen

·       v.2018 45 EUR, nuoret ja opiskelijat 20 EUR

11 Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2019

12 Shakkiklubin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen vuodelle 2019

·       v.2018 puheenjohtaja Matti Kauranen ja varapuheenjohtaja Matti Uimonen

13 Klubin muiden varsinaisten hallituksen jäsenten (6 kpl) ja varajäsenten (2 kpl) valitseminen vuodelle 2019

·       v. 2018 hallituksen varsinaiset jäsenet Ilkka Mäkinen, Jyrki Parkkinen, Reijo Taipala, Teemu Tiinanen, Ville Mäkinen ja Jarmo Haverinen ja varajäsenet Erkki Suomalainen ja Pasi Pollari.

14 Toiminnantarkastajien (2 kpl) ja varatoiminnantarkastajan (1 kpl) valitseminen

·       v.2018 toiminnantarkastajat Kaj Funck ja Matti Koskinen ja varatoiminnantarkastaja Tenho Bäckström.

15 Muut mahdolliset asiat

16 Kokouksen päättäminen